Náš tím

MUDr. Marek Ševčík

CHIRURG, KONATEĽ a odborný garant chirurgickej ambulancie LUMED

  Vzdelanie

 • 2009 – MUDr. – Univerzita Komenského, Bratislava
 • 2014 – Špecializácia v odbore Chirugia, Slovenska zdravotnicka univerzita, Bratislava
 • 2020 – Certifikát z Diagnostickej a terapeutickej ezofagogastroduodenoskopie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • 2021 – Certifikát z Diagnostickej a terapeutickej kolonoskopie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

  Pracovný životopis

 • 2/2012 – súčasnosť – III. Chirurgická klinika UK, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava / Chirurg
 • 9/2021 – 12/2021 – Proktovena, Centrum pre liečbu ochorení konečníka, žíl a znamienok / Chirurg
 • 8/2009 – 1/2012 – Všeobecná nemocnica Forlife Komárno / Chirurg

  Zahraničné študijné pobyty

 • 2007 – Universita degli studi di Parma /Univerzita v Parme/, Taliansko
 • 2008 – Semmelweis Egytem /Semmelweisova univerzita/, Budapešť, Maďarsko
 • 2009 – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas /Litovská zdravotnícka univerzita/, Kaunas, Litva

  Sústavné vzdelávanie:

 • Pravidelná aktívna a pasívna účasť na domácich a medzinárodných kongresoch – Krakov, Budapešť, Praha, Viedeň, Hamburg, Barcelona
 • Certifikát z absolvovania kurzu MILOS /Mini or less open sublay operation/, 2019, Hamburg

MUDr. Ľuboš Hríň

CHIRURG, ZAKLADATEľ CHIRURGICKEJ AMBULANCIE lumed

  Životopis

 • 1978 – 1983 – Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta všeobecného lekárstva
 • 1989 Atestácia zo Všeobecnej chirurgie
 • 1985 – 1987 – Chirurgická klinika Bezručova MÚNZ, Bratislava
 • 1988 – 1996 – Chirurgická klinika NsP Ružinov, Bratislava
 • 1996 – 2021 – Chirurgická ambulancia LUMED s.r.o.
 • Dlhoročné skúsenosti s prácou vaporizačných laserov v dermatochirurgii

MUDr. Elo Motiľ

CHIRURG

  Životopis

 • 1964 – MUDr. Lekárska fakulta UK v Bratislave /v priebehu štúdia demonštrátor a vedecká sila/ na I. gynekologickej klinike
 • 1965 – 1966 – Asistent na Katedre súdneho lekárstva LFUK v Bratislave a asistent pri zakladaní Jesseniovej LF v Martine
 • 1966 – 2003 – Klinika všeobecnej a hrudnej chirurgie Ústavu TBC a respiračných chorôb, Bratislava – Podunajské Biskupice /v náplni práce publikačná a prednášková činnosť/
 • 2004 – 10 mesiacov VšZP Bratislava
 • 2005 – doteraz – Chirurgická ambulancia LUMED s.r.o.
 • 2015 – 2019 – Súbežne Chirurgická ambulancia LUMED s.r.o. a Jednodňová chirurgia ProCare, Bratislava

  Vzdelanie

 • 1970 – I. atestácia zo všeobecnej chirurgie
 • 1975 – Atestácia z hrudnej chirurgie /pľúcna chirurgia a kardiochirurgia/
 • 1990 – II. atestácia zo všeobecnej chirurgie

  Pôsobenie v zahraničí a zahraničná stáž

 • 1972 – 1975 – Stáž na klinike hrudnej chirurgie Botkinskej nemocnice v Moskve /grant WHO-karcinóm pľúc/
 • 1978 – Expert na chirurgickom oddelení St. Looks Hospital, Valletta, MALTA
 • 1983 – Krátkodobý pobyt na chirurgickom oddelení Missurata, LIBYA
 • 1988 – Krátka stáž v Sinai Hospital NY počas súkromného mesačného pobytu v New Yorku

Mgr. Katarína Véghová

Zdravotná sestra