Náš tím

Zoznámte sa s naším tímom

CHIRURG, KONATEĽ a odborný garant chirurgickej ambulancie LUMED

MUDr. Marek Ševčík

Vzdelanie
 • 2009 – MUDr. – Univerzita Komenského, Bratislava
 • 2014 – Špecializácia v odbore Chirugia, Slovenska zdravotnicka univerzita, Bratislava
 • 2020 – Certifikát z Diagnostickej a terapeutickej ezofagogastroduodenoskopie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • 2021 – Certifikát z Diagnostickej a terapeutickej kolonoskopie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Pracovný životopis
 • 2/2012 – súčasnosť – III. Chirurgická klinika UK, UNsP Milosrdní bratia, Bratislava / Chirurg
 • 9/2021 – 12/2021 – Proktovena, Centrum pre liečbu ochorení konečníka, žíl a znamienok / Chirurg
 • 8/2009 – 1/2012 – Všeobecná nemocnica Forlife Komárno / Chirurg
Zahraničné študijné pobyty
 • 2007 – Universita degli studi di Parma /Univerzita v Parme/, Taliansko
 • 2008 – Semmelweis Egytem /Semmelweisova univerzita/, Budapešť, Maďarsko
 • 2009 – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas /Litovská zdravotnícka univerzita/, Kaunas, Litva
Sústavné vzdelávanie
 • Pravidelná aktívna a pasívna účasť na domácich a medzinárodných kongresoch – Krakov, Budapešť, Praha, Viedeň, Hamburg, Barcelona
 • Certifikát z absolvovania kurzu MILOS /Mini or less open sublay operation/, 2019, Hamburg
Marek-circle

CHIRURG, ZAKLADATEľ CHIRURGICKEJ AMBULANCIE lumed

MUDr. Ľuboš Hríň

  Životopis
 • 1978 – 1983 – Univerzita Karlova v Prahe, Fakulta všeobecného lekárstva
 • 1989 Atestácia zo Všeobecnej chirurgie
 • 1985 – 1987 – Chirurgická klinika Bezručova MÚNZ, Bratislava
 • 1988 – 1996 – Chirurgická klinika NsP Ružinov, Bratislava
 • 1996 – 2021 – Chirurgická ambulancia LUMED s.r.o.
 • Dlhoročné skúsenosti s prácou vaporizačných laserov v dermatochirurgii
fotka Hrin-circle

chrirug

MUDr. Ivan Novák

  Životopis
 • Do roku 1980 – starší sekundárny lekár chirurgického oddelenia NsP Liptovský Mikuláš – zameranie na všeobecnú, brušnú a rekonštrukčnú chirurgiu
 • 1973 – 1976 – cyklické školiace miesto v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii na Klinike plastickej chirurgie LFUK  (školiteľ – prof. Demjén)
 • 1980 – atestácia z Tropickej a geografickej medicíny (Klinika infektológie LFUK, Bratislava)
 • 1980 – 1987 – expert MZ, chirurgické oddelenie nemocnice v Meftahu / Alžírsko
 • 1991 – zástupca primára chirurgického oddelenia Železničnej nemocnice Bratislava a riaditeľ ŽNsP, Bratislava
 • 2000 – stážista chirurgického oddelenia Vojenskej nemocnice, Bratislava
 • 2000 – vedúci oddelenia generálneho riaditeľstva Spoločnej zdravotnej poisťovne, Bratislava
 • garant a chirurg súkromnej chirurgickej ambulancie zdravotného strediska Babuškova, Bratislava
 • 2018 – 2022 – chirurg súkromnej kliniky Proktovena, Bratislava
ivan-circle

Zdravotná sestra

Mgr. Katarína Véghová

fotka Katka-circle

Hľadáte kvalitnú starostlivosť?

Pri chirurgických zákrokoch používame moderné metódy, ktoré prispievajú k najlepšiemu zdravotnému aj kozmetickému efektu.

PRÍĎTE NA VYŠETRENIE

Ružinovská 10, 82101, Bratislava

ZAVOLAJTE NÁM

Najlepšie v čase 14:00-15:00
+421 2 482 796 06

NAPÍŠTE NÁM

chirurgialumed@gmail.com

Návrat hore