Sinus pillonidalis

Sinus pillonidalis sacri, alebo pilonidálny sinus, je známy aj pod označením džípová choroba.

Pilonidálny sinus patrí medzi zápalové ochorenia postihujúce kožu a podkožie v oblasti krížovej krajiny a kostrče. Dôvod jeho vzniku nie je presne známy. Predpokladá sa, že sa zakladá už v embryonálnom období vývoja človeka.

Vyskytuje sa častejšie u mužov než u žien, udáva sa pomer 4:1. Častejšie postihuje ľudí v mladšom a strednom veku.

Obsahuje vlasy a chlpy – asi v 50 % prípadov, kožné adnexy – mazové a potné žľazy. Žľazy v sinuse sa za určitých okolností môžu zapáliť a vytvoriť akútny absces – hnisove ložisko. Ten sa zvyčajne prevalí navonok spontánne, alebo po úraze v danej lokalizácii.

Spontánne vyhojenie sakrálneho sinu je vzácnosťou, štruktúry tkaniva sinusu udržujú chronický zápal, abscesy veľmi často recidivujú.

Liečba sinusu:

Konzervatívna liečba sa aplikuje len v začiatočnom štádiu zápalu, v absolútnej väčšine prípadov si aj toto akútne štádium vyžaduje určitý rozsah chirurgickej intervencie / incízia, radikálna exkochleácia, preplach, lokálne antiseptika, opakované výmeny drénov /. Takto vedená cielená liečba môže viesť ku definitívnemu zhojeniu sinusu.

Ak však zápal ustupuje veľmi pomaly a proces prejde do chronického štádia, čiže po niekoľkých týždňoch až mesiacoch liečby, začíname uvažovať o definitívnej chirurgickej liečbe.

Operácia  sa robí v rámci jednodňovej chirurgie. Je niekoľko typov operácii pilonidálneho sinu. Tradičná operácia je kompletná excízia sinu, s primarnym zašitím rany. Alternatívna liečba je marsupializácia, čiže všitie okrajov do rany a tým zmenšenie priestoru hojenia rany.

Našou metódou voľby je liečba pomocou elastickej ligatúry. Do sinusového traktu sa vloží gumička, ktorá sa postupne prerezáva cez tkanivový mostík. Operácia je minimálne bolestivá, nevzniká po nej veľký defekt. Je možná realizácia v lokálnej anestéze (bez uspatia).

Návrat hore